Artykuł dotyczący działalności prawniczej Jana Brzechwy w Edukacji Prawniczej

„Dancing w restauracji „Oaza”” – fot. niedatowana, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 3/1/0/8/7117

Ukazał się nowy numer Edukacji Prawniczej (Nr 2 2019/2020), gdzie opublikowano dłuższy artykuł na temat działalności prawniczej Jana Brzechwy.(1) Artykuł ujmuje prawniczą stronę spuścizny po Brzechwie znanym raczej z literatury, przedstawiając zagadnienie z perspektywy kultury prawnej, w szczególności w kontekście działalności autora na rzecz pogłębiania wiedzy o prawie autorskim.

W duchu krzewienia wiedzy o prawie autorskim napisany został przez Jana Brzechwę komentarz do prawa autorskiego, który nie doczekał się wydania. Wydawnictwo, w którym komentarz został złożony do druku (Wydawnictwo Arcta w Warszawie) spłonęło na początku wojny w 1939 r. Jednak po śmierci Jana Brzechwy ukazał się artykuł poświęcony w całości temu komentarzowi. Potwierdza on między innymi, że zaginiony komentarz zachował się po wojnie i był wykorzystywany przez wiele lat przez polskich prawników. W artykule omówiono publikację poświęconą komentarzowi Jana Brzechwy, jak również broszurę autora o Konwencji berneńskiej, równie trudno dostępną.

https://www.edukacjaprawnicza.pl/edukacja-prawnicza-nr-2-20192020/

*Fotografia z Narodowego Archiwum Cyfrowego przedstawia warszawską kawiarnię z okresu międzywojennego, przeciwko której ZAiKS prowadził jeden z procesów o zapłatę wynagrodzeń autorskich.

(1) E. Fabian, W słowach i czynach – prawnik Jan Brzechwa jako krzewiciel kultury prawnej [in] Edukacja Prawnicza No. 2 (176), s. 34-43