Brzechwa jako prawnik

Droit du suite i rola Lesmana

Jan Wiktor Lesman był cytowany przez największych znawców prawa autorskiego w Polsce, jak i za granicą.

W Polsce odwołuje się do niego S. Ritterman w kontekści droit du suite, które Lesman wprowadzał do polskiego porządku prawnego: „Lesman «Droit de suitę w prawie autorskiem» w «Palestrze» 1933, str. 191 i nast. — Nazwa «droit de suite» jest trudna do przetłumaczenia na język polski; L e s m a n używa terminu «prawo ciągłości», T y l b o r proponuje termin, nie będący wiernym tłumaczeniem, lecz może bardziej oddający istotę rzeczy: «prawo łączności (twórcy z dziełem)»” Stefan Ritterman, komentarz…, s. 167.

Komentarz S. Rittermana uchodził i nadal uważany jest za najlepszy komentarz do prawa autorskiego w Polsce międzywojennej. Odwoływanie się do dorobku naukowego Brzechwy przez S. Rittermana dowodzi pozycji Lesmana (Brzechwy) jako specjalisty od prawa autorskiego.