Brzechwa. Poeta w adwokackiej todze jest już w druku!

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Jan Brzechwa był nie tylko błyskotliwym poetą, ale i prawnikiem międzynarodowego kalibru, jednym z najwybitniejszych specjalistów z zakresu prawa autorskiego w Polsce. Monografia jest pierwszym opracowaniem spuścizny Brzechwy jako prawnika. Prezentuje jego dorobek z tej dziedziny oraz wpływ twórczości z tego zakresu na doktrynę prawa.
W publikacji kompleksowo przedstawiono:
• nieznaną biografię J. Brzechwy jako adwokata – przedstawienie życia artysty z uwzględnieniem podstawowych faktów dotyczących jego życiorysu;
• analizę krytyczną dorobku naukowego J. Brzechwy – jako prawnika i naukowca, z uwzględnieniem niewydanego komentarza do ustawy o prawie autorskim; jego dorobek w zakresie prawnomiędzynarodowym, a także zainteresowania J. Brzechwy rozwojem nowych technologii;
• Brzechwę jako prawnika na tle swojej epoki – zaprezentowano polskie orzecznictwo autorskie w latach 1929–1939 w jego twórczości, film dźwiękowy jako rewolucja w przemyśle filmowym, spór pomiędzy Zenonem Przesmyckim i prof. Tadeuszem Pinim o spuściznę po Cyprianie Norwidzie oraz rolę J. Brzechwy w sporze Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko „Ilustrowanemu Kurierowi Codziennemu”;
• wybrane spory powojenne – powojenna działalność prawnicza J. Brzechwy oraz zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej jego niewydanego komentarza do pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim.
Praca ma na celu omówienie nieznanej dotąd sfery życia poety i przedstawienie go w nowym świetle, nieznanym wielbicielom jego talentu poetyckiego. Mimo ogromnego wpływu na rozwój doktryny prawa autorskiego, artykuły i publikacje Jana Brzechwy z tej dziedziny pozostają zapomniane, w związku z czym autorzy starają się przybliżyć wątki prawnicze w biografii artysty i podkreślić jego rolę w kształtowaniu się międzywojennego systemu prawnego w Polsce i na świecie.
Książka jest adresowana nie tylko do osób zainteresowanych życiem i twórczością Jana Brzechwy, ale także prawników zainteresowanych rozwojem prawa autorskiego, w którym poeta odegrał znaczącą rolę. Dzięki połączeniu wątków biograficznych z prawniczymi i historycznymi publikacja ma uniwersalny charakter i z pewnością będzie niezwykle interesująca pozycją dla czytelników.
Redaktor naukowy: dr hab. prof. ALK Przemysław Polański
Autorzy: Ewa Fabian; dr Dawid Kot, UJ; dr hab. prof. UW Wojciech Machała; dr hab. prof. ALK Przemysław Polański; Mariusz Urbanek